Thông báo thời gian nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015

Phòng Công tác Chính trị sinh viên thông báo thời gian nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014-2015 (K36,37,38 & Quản trị - Luật 35) -vui lòng tải về để xem

2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng kèm theo Quyết định (vui lòng tải về để xem).

Thời gian nhận học bổng: Sinh viên bắt đầu nhận học bổng vào giờ hành chính, các ngày làm việc từ ngày 15/01 đến 30/01/2015, sau thời gian trên sinh viên sẽ tiếp tục được nhận sau tết Âm lịch.

Địa điểm nhận học bổng: tại Phòng Thủ quỹ B.104 gặp cô Trang.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND (có hình ảnh rõ, không bị mờ) và vui lòng xem trước số thứ tự trong danh sách.

--%>
Top