Kết quả xét Học bổng Hessen năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TUYỂN HỌC BỔNG HESSEN
NĂM HỌC 2018-2019

Stt
Họ và tên  Ngày sinh Lớp  Kết quả học tập HK
II (2017-2018) 
Số ĐT liên hệ 
 1 Huỳnh Thị Kim Thoa  30/8/1997  DS 40B  8,68  01649.411.190 
 2 Nguyễn Thị Kiều Oanh  16/12/1995  QT 40  8,53  01636.971.494 
 3 Nguyễn Minh Quân  18/1/1994  DS 42  8,84  0987.297.937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

--%>
Top