Thông báo kết quả nhận Học bổng từ Quỹ Daewoong

KẾT QUẢ HỌC BỔNG DAEWOONG NĂM 2018

Thời gian, địa điểm trao học bổng ( dự kiến): 9h, ngày 6/12/2018, phòng A802 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4

Xem Danh sách các sinh viên nhận được Học bổng của Quỹ Học bổng Daewoong tại đây:

Kết quả HB Daewoong_ĐH Luat HCM 2018.xls

--%>
Top