THÔNG BÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING

I.Hạng mục sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

1. Lê Yến Ly
2. Trần Thị Mỹ Phương
3. Nguyễn Vũ Kiên
4. Phạm Oanh Thy
5. Nguyễn Minh Phúc
6. Lê Thị Hồng Nhung

II.Hạng mục sinh viên có thành tích học tập suất sắc
1. Lương Nguyễn An Nhiên
2. Lương Thị Nhã Quyên
3. Hoàng Thị Thúy Vy
4. Trần Thái Ngọc Hưởng
5. Đỗ Thị Thu Hà

https://drive.google.com/file/d/0B-J7IZp4JHKoMGVJT1AtZkNCUHdXZTdxak0xbUlYWkhqZXJJ/view

--%>
Top