Danh bạ Đại học Luật

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

I. CƠ SỞ 1 – SỐ 2 NGUYỄN TẤT THÀNH, QUẬN 4, TP.HCM (84.8) 39400 989 – Fax :(84.8)38265291

STT

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

STT

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

STT

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

1

Hiệu trưởng

101

26

Văn thư

136

51

Văn phòng Hội sinh viên

166

2

Hiệu phó (CSVC)

102

27

Trưởng phòng CTCT-SV

137

52

Văn phòng Công đoàn

168

3

Hiệu phó (NCKH)

103

28

Phòng Công tác CT-SV

138

53

Khoa Thương mại

169

4

Hiệu phó (Đào tạo)

104

29

Phòng tạp chí KHPL

139

54

Khoa Dân sự

170

5

Thư ký Hiệu trưởng

105

30

Phòng Thanh tra

140

55

Khoa Hình sự

171

6

Trưởng phòng Đào tạo CQ

111

31

Trung tâm Công Nghệ TT

141,142

56

Khoa Hành chính

172

7

Phòng Đào tạo CQ

112,113

32

Bộ phận biên tập Website

143

57

Khoa Quốc tế

173

8

Trưởng phòng ĐTKCQ

114

33

Trung tâm Khảo thí

144,145

58

Khoa Cơ bản

174

9

Phòng Đào tạo KCQ

115

34

Trung tâm ĐT ngắn hạn

146

58

Khoa Quản trị Luật

164

10

Trưởng phòng ĐTSĐH

117

35

Trung tâm Tư vấn pháp luật

147

59

Trung tâm AQAC

175

11

Phòng Đào tạo SĐH

118

36

Trạm y tế

148

60

Phòng ghi danh TT CNTT

176

12

Trưởng P.NCKH&HTQT

119

37

Trung tâm Học liệu

149,150

61

Hội trường lầu 10

177

13

Phòng NCKH&HTQT

120

38

Thư viện: phòng đọc

151

62

Phòng Server

178

14

Trưởng phòng QTTB

121

39

Bảo vệ

152

63

Phòng truyền thống

181

15

Phòng Quả trị thiết bị

122,123

40

VASS

153

64

Trung tâm Nhân quyền

182

16

Tổ điện

124

41

Căn tin tầng trệt

154

65

Bộ môn Anh văn pháp lý

183

17

Tổ tạp vụ

125

42

Căn tin lầu 10

155

66

Ngân Hàng Agribank

187

18

Tổ lái xe

126

43

Phòng họp giao ban

156

67

Alo văn phòng phẩm

188

19

BP. vệ sinh Hoàng Gia

127

44

Phòng hội thảo

157

68

Hội trường lầu 10

190

20

Trưởng phòng KH-TC

128

45

Phòng Giáo viên (nam, nữ)

158,159

69

TTNC Luật Nhật Bản

194

21

Phòng Kế hoạch tài chính

129,130

46

Văn phòng Đảng ủy

160

70

TT. Sở hữu trí tuệ

179

22

Tổ thu học phí

131

47

Thư viện : P. nghiệp vụ

161

71

TT. QHDN&HTSV

180

23

Thủ quỹ

132

48

Phó giám đốc thư viện

162

72

Tổ tư vấn tuyển sinh

220,221 

24

Trưởng phòng TC-HC

133

49

Thư viện : Lầu 6

163

73

Tư vấn tuyển sinh CQ

224

25

Phòng Tổ chức hành chính

134,135

50

Văn phòng Đoàn trường

165

74

Tư vấn tuyển sinh KCQ

222

75

Tư vấn tuyển sinh SĐH

223

II. CƠ SỞ 2 – 123 QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM   ( 08.62838141 )

STT

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

STT

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

1

Phòng Ban giám hiệu

301

26

Trung tâm ĐTNH&TVPL

346

2

Phòng Đào tạo CQ

312

27

Ghi danh Trung tâm ĐTNH&TVPL

347

3

Phòng Công tác CT-SV

338

28

Phòng Giáo viên (nam, nữ)

358,359

4

Khoa Thương mại

369

29

Căn tin

354

5

Khoa Dân sự

370

30

VASS

353

6

Khoa Hình sự

371

31

Ngân Hàng Agribank

387

7

Khoa Hành chính

372

32

Alo văn phòng phẩm

388

8

Khoa Quốc tế

373

33

Bảo vệ

352

9

Khoa Cơ bản

374

34

Hành lang D

334

10

Khoa Quản trị

364

35

Hành lang E

335

11

Bộ môn anh văn pháp lý

383

36

Hành lang F

336

12

Văn phòng Đoàn trường

365

37

13

Văn phòng Hội sinh viên

366

38

14

Trung tâm Khảo thí

345

39

15

Tổ thu học phí

331

40

16

Phòng Quả trị thiết bị

323

41

17

Trạm y tế

348

42

18

Trung tâm Học liệu

349,350

43

19

Thư viện : P.Giám đốc

361

44

20

Thư viện : P. nghiệp vụ

362

45

21

Thư viện : Phòng đọc

363

46

22

Phòng họp

356

47

23

Trung tâm CNTT

341

48

24

Phòng ghi danh TT CNTT

376

49

25

Phòng Server

378

50

1. Cách gọi điện ra ngoài :

- Tại Nguyễn Tất Thành ,Quận 4 gọi ra ngoài bằng cách :Bấm số 9 + số cần gọi

Tại Cơ sở Bình Triệu ,Quận Thủ Đức gọi ra ngoài bằng cách :Bấm số 9 + số cần gọi

2. Gọi điện từ ngoài vào trường :

- Tại Nguyễn Tất Thành, Quận 4      : Bấm số (08) 39400989 sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

- Tại CS Bình Triệu, Thủ Đức           : Bấm số (08) 62838141 sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

--%>
Top