Quá trình thành lập

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-ĐHL ngày 15/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm có vị trí tương đương một phòng, ban chức năng của nhà trường. Với chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn nhà trường với các doanh nghiệp và cơ quan thực tế; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập – nghiên cứu khoa học của sinh viên.
--%>
Top