Kết quả xét học bổng Cathay năm 2014

Từ năm 2008 đến nay Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công ty TNHH BHNT CaThay Việt Nam trong việc trao các suất học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, Nhà trường và công ty tiếp tục tổ chức trao học bổng “Thịnh Trí Thành Tài Cùng Cathay” hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, trên cơ sở những tiêu chí đã đưa ra, trên cơ sở xét chọn của Nhà trường và công ty 04 sinh viên Cao Mỹ Lệ Duyên(Thương mại 39), Trần Thị Giang (Dân sự 39), Trần Huỳnh Phương Quyên (Chất lượng cao 39), Lê Hiền Thơm(Quốc tế 39).
Mỗi sinh viên được nhận học bổng trị giá 12.000.000 đồng và sẽ được xét qua từng năm học, trường hợp sinh viên không đạt kết quả đã đề ra, nhà trường sẽ linh hoạt chuyển sang cho sinh viên khác đạt yêu cẩu trong năm học tiếp theo.
Thời gian trao học bổng sẽ diễn ra vào lúc 9h00, ngày 12/12/2014 tại Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam, tầng 10, Tòa nhà The World center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

--%>
Top