Thông báo triển khai tiếp nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ” học kì 2 năm học 2019-2020 và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ – ĐHL, ngày 13/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy các khóa chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ” học kì 2 năm học 2019-2020 và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 như sau:

1. Học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM

- Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ chính quy tập trung từ năm 1 đến năm 5 (năm 5 đối với ngành Quản trị - Luật).

- Điều kiện nộp hồ sơ: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục 1), vượt khó vươn lên trong học tập.

- Mức học bổng được cấp: Tùy từng trường hợp mức học bổng được cấp sẽ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tài liệu học tập…

2. Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid -19

- Đối tượng hỗ trợ: Sinh viên hệ chính quy tập trung từ năm 1 đến năm 5 (năm 5 đối với ngành Quản trị - Luật).

- Điều kiện nộp hồ sơ: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19

- Mức hỗ trợ cấp: Tùy từng trường hợp sẽ có mức hỗ trợ phù hợp.

3. Thủ tục để được cấp xét học bổng “thắp sáng ước mơ” và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19

3.1. Hồ sơ bắt buộc: Để được xét duyệt cấp học bổng, “thắp sáng ước mơ” và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 sinh viên phải có:

- Thư đề đạt nguyện vọng: nêu ngắn gọn, rõ ràng các thông tin về bản thân, quá trình học tập, rèn luyện và trình bày hoàn cảnh gia đình;

- Bảng điểm từng học kì (đối với học bổng “thắp sáng ước mơ”)

- Bản sao giấy chứng nhận, giấy khen tham gia học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng, xã hội, công tác Đoàn – Hội (nếu có);

3.2. Ngoài ra, sinh viên phải nộp hồ sơ chứng minh đối tượng:

- Sinh viên thuộc hộ nghèo/cận nghèo: Nộp bản sao có chứng thực Sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo tại thời điểm xin cấp học bổng và hỗ trợ học phí, trợ cấp khác.

- Sinh viên có cha/mẹ mất hoặc cha/mẹ bị bệnh hiểm nghèo: Nộp bản sao giấy khai sinh của sinh viên và chứng tử của cha/mẹ hoặc bản sao giấy xác nhận sinh viên có cha/mẹ mất của chính quyền địa phương, kèm Giấy xác nhận sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (không quá 6 tháng kể từ ngày ký).

- Sinh viên bị bệnh hiểm nghèo: nộp bản sao giấy xác nhận bị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc của cơ quan y tế).

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác: nộp bản sao giấy tờ xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bản sao giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của sinh viên (không quá 6 tháng kể từ ngày ký) để Nhà trường xem xét, giải quyết.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2020.

Hình thức gửi email bản scan qua địa chỉ: ttcmai@hcmulaw.edu.vn hoặc liên hệ cô Trần Thị Chi Mai: 0914.236.782

--%>
Top