Triển khai Học bổng KOVA

*** Thông tin chi tiết về Điều kiện nhận Học bổng và Hồ sơ cần nộp vui lòng xem Thông báo đính kèm.

*** ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ: Nộp TRỰC TIẾP tại Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên - Phòng C.104A - Cơ sở Nguyễn Tất Thành.
*** Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/7/2023.
*** Các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký nhận Học bổng có thể tải về Mẫu đăng ký theo đường link dưới đây:

1. Mẫu đăng ký Hạng mục triển vọng

https://docs.google.com/document/d/154mKubxZzzDd36JPMlxGokwC2Q__K77k/edit?usp=sharing&ouid=105599286858455445676&rtpof=true&sd=true

2. Mẫu đăng ký Học bổng nghị lực

https://docs.google.com/document/d/1fFXO_tGvhvRUM_GXjeUQXYI62CCCsLUM/edit?usp=sharing&ouid=105599286858455445676&rtpof=true&sd=true

--%>
Top