Thông báo triển khai học bổng dành cho sinh viên năm học 2021 - 2022

Nhằm tổng hợp, thống kê nhu cầu tìm kiếm học bổng trong sinh viên để xây dựng chính sách học bổng và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy các khóa chương trình học bổng với nội dung như sau:

1. Đối tượng Sinh viên các khóa 43, 44, 45, 46 và Quản trị - Luật khóa 42 thuộc diện khó khăn có nguyện vọng tìm kiếm học bổng trong năm học 2021-2022

2. Hồ sơ bắt buộc: Xem chi tiết tại thông báo.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến 30/10/2021

4. Hình thức gửi: gửi đến cán bộ phụ trách anh Trần Nhật Anh – Chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, email: tnanh-qhdn@hcmulaw.edu.vn.

Vui lòng xem các hồ sơ đính kèm tại đây:

Thư đề đạt nguyện vọng (dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

Thư đề đạt nguyện vọng (dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

Đối tượng xét cấp học bổng, hỗ trợ học phí và trợ cấp khác từ Quỹ hỗ trợ sinh viên

 
--%>
Top