Thông báo tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Tư pháp” năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

Số:           / TB-ĐHL

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng  8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực

Tư pháp” năm 2019

        Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2019), nhằm mục đích mang lại cho sinh viên của Trường và sinh viên các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM chiếc chìa khóa, nắm được lợi thế mà mình đang có và tận dụng nó vào các cơ hội nghề nghiệp của mình sau này, đặc biệt là cơ hội được làm việc trong môi trường Tư pháp – một môi trường hấp dẫn và thiết yếu của xã hội hiện nay, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Tư pháp”. Nay, Trung tâm thông báo thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham dự đến sinh viên hệ chính quy các khóa , cụ thể như sau:  

        I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

        1. Thời gian: từ 07h00 đến 12h00, ngày 24/8/2019 (Thứ bảy).

        2. Địa điểm: Hội trường D.101 – Cơ sở Bình Triệu, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 123 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM).

        II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

        1/ Các hoạt động khai mạc và giới thiệu về Ngày hội:

        a)  Nội dung: Nghi thức khai mạc Ngày hội; Giới thiệu, tặng hoa cho các đại biểu và khách mời tham dự Ngày hội; Giới thiệu các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về nghề nghiệp tại trường Đại học Luật TP. HCM.

        b)  Địa điểm: Hội trường D.101.

        2/ Tọa đàm “Tìm hiểu nghề nghiệp trong khối các cơ quan thuộc Sở Tư pháp TP. HCM”:

        a)   Nội dung: Sinh viên sẽ được đại diện của các đơn vị trong lĩnh vực Tư pháp chia sẻ về con đường sự nghiệp, về môi trường làm việc tại các cơ quan của mình, những kỹ năng cần rèn luyện để có thể làm được những ngành nghề trên, chia sẻ những thông tin dự báo về nhu cầu việc làm,…

        b)   Địa điểm: Hội trường D.101.  

        3/ Chương trình “ Phỏng vấn thử”:

        a)  Nội dung: Tổ chức cho sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Tư pháp, được đại diện các đơn vị tư vấn sửa CV, phỏng vấn thử cho sinh viên..

        b)  Địa điểm: Sân trường - cơ sở Bình Triệu.  

        Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tới toàn bộ sinh viên các khóa biết các hoạt động tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Tư pháp” năm 2019 để tham gia.    

        Sinh viên vào cửa tự do và có thể đăng ký tham dự tại Website của Trường, mục “Đời sống sinh viên”, hoặc tại Website của Trung tâm.     

        Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

       Thường trực Ban Tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên – Phòng C104A – số 02, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.Số điện thoại: 028-39400989 – số nội bộ: 180. Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn.

       Website: http://htdn.hcmulaw.edu.vn/. Facebook: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvahotrosinhvien/ hoặc https://www.facebook.com/hcmulaw/.

       Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- BCS các lớp (triển khai);

- Đăng website;

- Lưu VT, TT QHDN&HTSV

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TT QHDN & HTSV

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                

                                ( đã ký)

 

Nguyễn Thành An

 

 

 

 

 

 
--%>
Top