Horizon Capital Advisers tuyển dụng

Vị trí: Trợ lý pháp chế

Giám sát: Cố vấn pháp lý

Thời gian: Toàn thời gian

VỀ CHÚNG TÔI:

Horizon Capital Advisers được thành lập tại Việt Nam nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, bao gồm trí tuệ chiến lược và thương mại, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, và tư vấn tài chính cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, các công ty tư nhân, và các công ty quốc tế.

TÓM TẮT VỊ TRÍ:

Horizon Capital Advisers tìm kiếm một ứng viên tiềm năng cho vị trí Trợ lý pháp chế. Trợ lý pháp chế sẽ trực tiếp báo cáo cho Cố vấn pháp lý. Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp với những chế độ phúc lợi cạnh tranh.

CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG:

 Cập nhật, nghiên cứu và phân tích luật.

 Soạn thảo và thẩm định các văn bản pháp lý, hợp đồng, thoả thuận theo yêu cầu.

 Dịch các văn bản pháp lý, hợp đồng, thoả thuận.

 Làm việc với các cơ quan chức năng để nhận hướng dẫn pháp lý và/hoặc các giấy chứng nhận/đăng ký/phê chuẩn được yêu cầu.

 Lưu giữ những chứng từ pháp lý (bản cứng và mềm), sắp xếp tài liệu theo thứ tự được quy định.

 Thực hiện những công việc khác có liên quan khi được giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

 Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Luật

 Có tính tổ chức cao và tỉ mỉ

 Sử dụng vi tính tốt

 Có khả năng định hướng và làm việc độc lập

 Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, viết và giao tiếp đặc biệt tốt.

 Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư giải trình và hồ sơ cá nhân bằng email qua địa chỉ:

Horizon Capital Advisers

Phòng 902 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

hnguyen@horizoncapitalvietnam.com

Số điện thoại: +84 28 38297991

Chỉ những ứng viên được chọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

Top