Học viện Tư pháp thi tuyển Viên chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 757/KH-HVTP ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Học viện Tư pháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, Học viện Tư pháp thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng

Học viện Tư pháp tuyển dụng 30 viên chức, cụ thể như sau:

TTT

Đơn vị

Số lượng tuyển dụng

Vị trí việc làm

tuyển dụng

I. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN

1


Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác

02

Giảng viên Bộ môn Nghề công chứng

2

Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

01

Giảng viên Bộ môn Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong vụ việc hành chính


3Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

01

Giảng viên môn Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự thuộc Bộ môn Đào tạo luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên

01

Giảng viên môn Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hành chính thuộc Bộ môn Đào tạo luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên

02

Giảng viên môn Kỹ năng tham gia giải quyết vụ việc dân sự thuộc Bộ môn Đào tạo luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên

01

Giảng viên môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuộc Bộ môn Đào tạo luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên

01

Giảng viên môn nghề công chứng thuộc Bộ môn Đào tạo công chứng viên và các chức danh khác


4

Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế

01

Giảng viên Bộ môn Kỹ năng hành nghề cơ bản của luật sư trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp quốc tế

II. CÁC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN:

1


Phòng Tổ chức cán bộ

02


Chuyên viên Tổ chức cán bộ


2

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

02


Chuyên viên Hợp tác quốc tế

3

Phòng Đào tạo và Công tác học viên

02

Chuyên viên Tuyển sinh, đào tạo; Quản lý học viên

4

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

02


Chuyên viên Bồi dưỡng cán bộ


5


Khoa Đào tạo chung nguồn Thầm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

01

Chuyên viên Trợ lý khoa

6

Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự

01

Chuyên viên Trợ lý khoa

7

Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật

01


Biên tập viên

8

Phòng Tài chính - Kế toán

02

Kế toán viên

9

Phòng Quản trị

01

Chuyên viên Quản trị tài sản


10

Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế

01

Chuyên viên Trợ lý khoa

11


Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

01

Chuyên viên Quản trị tài sản

02

Chuyên viên Tuyển sinh, đào tạo; Quản lý học viên

01

Chuyên viên Hành chính tổng hợp

01

Kế toán viên


2. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

3.  Điều kiện dự tuyển

3.1 Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không thuộc một trong các trường hợp sau:

         + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

         + Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2 Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung, đối với từng vị trí tuyển dụng đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện, cụ thể sau:

a) Về trình độ chuyên môn

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giảng viên

          - Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về luật loại khá trở lên. Riêng đối với vị trí giảng viên Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật quốc tế, luật thương mại quốc tế hoặc luật kinh tế loại khá trở lên;

          - Có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học;

          - Có ngoại hình và phong cách phù hợp với công tác giảng dạy.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên

          - Vị trí chuyên viên tuyển sinh, đào tạo, quản lý học viên và chuyên viên trợ lý khoa: Cbằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, hành chính, sư phạm, quản lý giáo dục.

          - Vị trí chuyên viên bồi dưỡng cán bộ: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về luật, quản lý giáo dục, hành chính, sư phạm, kinh tế, chính trị học, xây dựng Đảng.

          - Vị trí chuyên viên tổ chức cán bộ: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, hành chính, quản trị nhân lực, xã hội học.

          - Vị trí chuyên viên hành chính, tổng hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, hành chính, quản trị văn phòng, xã hội học.

          - Vị trí chuyên viên hợp tác quốc tế: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, ngoại ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế.

          - Vị trí chuyên viên quản trị tài sản: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, hành chính, xây dựng, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí kế toán viên

          Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015.

+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí biên tập viên

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành về luật, báo chí, xuất bản hoặc các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn.Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành về luật hoặc các khối ngành khoa học xã hội và nhân văn thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

b) Về trình độ ngoại ngữ

          + Đối với vị trí giảng viên Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế: Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 (B2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

          + Đối với vị trí chuyên viên hợp tác quốc tế: Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 (B1) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

            + Đối với các vị trí còn lại: Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Về trình độ tin học

            Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Nội dung, hình thức thi

4.1 Thi vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

            a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

            - Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

            - Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

            - Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

           b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

            - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

            - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

           c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

          d) Cách tính điểm: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

          đ) Phúc khảo vòng 1: Nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi. Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

4.2 Thi vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

          a) Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cụ thể như sau:

          + Đối với thí sinh dự tuyển vị trí giảng viên: Thực hành giảng thử 01 nội dung do thí sinh bốc thăm trong danh mục các nội dung thi đã được Học viện Tư pháp công bố trước và trả lời các câu hỏi của Ban chấm thi. Thời gian thi: 50 phút (thí sinh được chuẩn bị 20 phút).

          + Đối với thí sinh dự tuyển các vị trí còn lại: Hình thức thi phỏng vấn. Thời gian thi tối đa 30 phút (thí sinh được chuẩn bị 15 phút).

          b) Thang điểm: 100

          c) Không phúc khảo kết quả vòng 2

5. Xác định người trúng tuyển

5.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

          a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

          b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Học viện Tư pháp xem xét, quyết định người trúng tuyển.

5.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

          a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

         b)  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

          c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

          d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

          đ) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

          6.1 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 27/8/2019.

         6.2 Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Học viện Tư pháp (địa chỉ: Số 9 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) hoặc tại Tổ Hành chính - Quản trị - Tài vụ thuộc Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp (địa chỉ: Số 821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Tư pháp) và các giấy tờ sau đây:

          a) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và phải được kiểm định qua Cục Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         c) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

          d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công chứng, chứng thực;

          đ) 04 ảnh màu 3x4cm (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày đăng ký), 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển và Học viện Tư pháp không trả lại hồ sơ đã nộp đăng ký dự tuyển cho thí sinh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 9, 10/2019.

- Địa điểm: Tại Trụ sở của Học viện Tư pháp (địa chỉ: Số 9 Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Học viện Tư pháp sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian và nội dung thi trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Tư pháp.

9. Phí tuyển dụng

Mức phí thu của thí sinh dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).


Top