Cảng vụ hàng không miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức

I. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng:

1. Số lượng: 15 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng

STT

Vị trí cần tuyển

Số lượng

I. Khối các phòng, Văn phòng thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam

04

1. Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay

02

1.1

Quản lý cảng hàng không ( Thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và xây dựng)

01

1.2

Quản lý cảng hàng không sân bay (Thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường)

01

2. Giám sát an toàn hàng không

02

2.1

Giám sát an toàn hàng không

(Thực hiện kiểm tra, giám sát khai thác kỹ thuật tàu bay)

01

2.2

Giám sát an toàn hàng không

(Thực hiện kiểm tra, giám sát khai thác kỹ thuật mặt đất)

01

II. Khối các đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại các CHK

11

1. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Phú Quốc

04

1.1

Giám sát an toàn hàng không

03

1.2

Giám sát an ninh hàng không

01

2. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Liên Khương

01

2.1

Giám sát an toàn hàng không

01

3. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Buôn Ma Thuột

01

3.1

Giám sát an ninh hàng không

01

4. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Côn Đảo

01

4.1

Giám sát an toàn hàng không

01

5. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Cần Thơ

01

5.1

Giám sát an toàn hàng không

01

6. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Cà Mau

03

6.1

Giám sát an toàn hàng không

02

6.2

Giám sát an ninh hàng không

01

Tổng số

15


II. Thời gian làm việc và chế độ đãi ngộ

1. Thời gian làm việc: hành chính hoặc theo ca, tùy từng vị trí tuyển dụng.

2. Chế độ đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, giao tiếp quốc tế;

- Được đào tạo trong nước và quốc tế, phát triển kỹ năng phù hợp với từng vị trí việc làm;

- Lương, thu nhập theo quy định hiện hành đối với viên chức;

- Được trang bị trang phục ngành, bảo hộ lao động theo quy định.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ( Nội dung chi tiết xem Website: saa.gov.vn)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ , kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển do bệnh viện Đa khoa cấp quận, huyện trở lên cấp;

- Phiếu Lý lịch tư pháp;

- 02 phong bì ghi rõ họ, tên, địa chỉ; 02 ảnh 4x6 trong thời hạn không quá 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

* Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.

V. Nhận hồ sơ dự tuyển:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 01/11/2018 (trừ thứ 7, Chủ nhật)

- Sáng từ 8h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

2.1 Tại trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam:

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (Ms. Kiều Châu)

- Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận tân Bình.

- Điện thoại liên hệ: 028. 38485383 - 3073

2.2 Tại Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại các cảng hàng không địa phương, gồm:

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Phú Quốc; địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Liên Khương; địa chỉ: Cảng hàng không Liên Khương.

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; địa chỉ: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Côn Đảo; địa chỉ: Cảng hàng không Côn Đảo.

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Cần Thơ; địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ.

- Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng hàng không Cà Mau; địa chỉ: Cảng hàng không Cà Mau.

VI. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Hướng dẫn ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển: xem thông báo tại Website: saa.gov.vn

VII. Phí dự tuyển

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010. mức thu phí dự tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ tiêu chuẩn và được Cảng vụ hàng không miền Nam thông báo dự tuyển. Vì vậy, Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ thông báo mức thu phí dự tuyển, địa điểm nộp sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
Top