Bảo hiểm Bảo Minh

01 Admin  cho  TTBTHCM ( trung tâm bồi thường BH)  

Công việc Admin được liệt kê cụ thể như sau :

-         Trực điện thoại bàn

-         Trực nhận thư của Phòng;

-         Nhập số hồ sơ bồi thường  đầu  vào  giao  cho  BTV được phân công     .

-         Văn Phòng phẩm   

BM tuyển dụng hoặc  Có thể  tuyển  02 sinh viên thay  ca sáng và chiều  để thực hiện công việc trên 

Lương thỏa thuận: 

Địa điểm làm việc tại    : 26 Ton That Dam, Dist. 1, Hochiminh City, Vietnam

Tel: (+84.8) 3829 4180 - Ext. 303

Websitewww.baominh.com.vn


--%>
Top