Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo "Gắn kết Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động"

 

Dự kiến chương trình Hội thảo vào ngày 08/01/2019

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

--%>
Top