Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kịp thời hỗ trợ, động viên sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2019. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên phối hợp cùng Đoàn trường, Hội Sinh viên thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của sinh viên do gia đình bị thiệt hại của bão lũ như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 có gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn trình bày hoàn cảnh (theo mẫu: DON TRINH BAY .doc). Lưu ý: trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (nêu rõ mức độ thiệt hại do phải ngừng sản xuất, kinh doanh, mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình,…).

- Các loại giấy tờ chứng minh (nếu có).

Căn cứ vào hồ sơ xin hỗ trợ được gửi về, Nhà trường sẽ có hình thức hỗ trợ thích hợp với mức độ thiệt hại của từng trường hợp.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Các sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn – Hội tại hai cơ sở hoặc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành), cụ thể: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 30/08/2019 (Thứ sáu);

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành - SĐT: 39400989-180.

--%>
Top