Thông báo về việc triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng học kì II năm học 2018-2019

THÔNG BÁO
Về việc triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng học kì II năm học 2018-2019

        Nhằm tổng hợp, thống kê nhu cầu tìm kiếm học bổng trong sinh viên để xây dựng chính sách học bổng và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến sinh viên chính quy các khóa về việc triển khai tiếp nhận nhu cầu học bổng học kì II năm học 2018-2019 như sau:

        1. Sinh viên thuộc diện khó khăn có nguyện vọng tìm kiếm học bổng trong học kì II năm học 2018-2019 tiến hành thực hiện Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu đính kèm bên dưới) và gửi về Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên ( Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) trước ngày 20/3/2019.

        2. Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc có nguyện vọng tìm kiếm học bổng trong học kì II năm học 2018-2019 tiến hành thực hiện Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu đính kèm bên dưới) cùng bảng điểm thành tích học tập ( có xác nhận của trường) và gửi về Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên ( Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) trước ngày 20/3/2019.

        3. Căn cứ theo Thư đề đạt nguyện vọng của sinh viên, Trung tâm sẽ xây dựng phương án trình Ban Giám hiệu xem xét cấp học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc tìm kiếm các nguồn học bổng từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho sinh viên.

         Thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM
         Số điện thoại: 028-39400989 - 180, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn .
         Phòng C104A, 02-04 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
         Hoặc Cô Trần Thị Chi Mai: 0914.236.782

File đính kèm: Thư đề đạt dành cho sinh viên khó khăn 2019.doc , Thư đề đạt dành cho sinh viên xuất sắc 2019.doc

 

--%>
Top