Thông báo về việc tiếp tục triển khai học bổng Công ty Daewoong Foundation dành cho sinh viên Khóa 41

Trên cơ sở phối hợp, trao đổi giữa Trường Đại học Luật TP.HCM và Công ty Daewoong Foundation , Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên thông báo tới sinh viên các lớp chính quy 41 về việc tiếp tục xét chọn sinh viên khóa 41 nhận học bổng từ Công ty Daewoong Foundation cụ thể như sau:

1. Điều kiện:
- Sinh viên các lớp chính quy khóa 41
- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017– 2018 từ 3.2 trở lên
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

2. Trình tự, thủ tục: Học bổng được cấp cho sinh viên hoàn thành tốt 02 vòng sau:
Vòng 1: Nộp hồ sơ học bổng bao gồm:
- 01 bảng điểm học tập năm học 2017 -2018 (có xác nhận của nhà trường);
- Đơn xin cấp học bổng ( theo mẫu)
Vòng 2: Công ty Daewoong Foundation sẽ phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn trao học bổng

3. Giá trị học bổng: Mức học bổng: 400 USD /suất

4. Trình tự, thủ tục:
- Trên cơ sở hồ sơ ứng tuyển của sinh viên khóa 41, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên trường sẽ chọn ra các hồ sơ đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét cấp học bổng và gửi về Công ty Daewoong Foundation
- Sinh viên được tham gia phỏng vấn trực tiếp với Công ty Daewoong Foundation

5. Thời gian triển khai và tiếp nhận:
- Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 23/10/2018.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên, Phòng C104A cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, SĐT: 08-39400989 - 180, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn – Phòng C104A, 02-04 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ trực tiếp: Chị Trần Thị Chi Mai, SĐT: 0914.236.782, emai: ttcmai@hcmulaw.edu.vn

Tải về Đơn xin cấp học bổng tại đây: Application form for scholarship_HCMULAW_2018.doc

Top