Thông báo về Học bổng LƯƠNG VĂN CAN năm 2018

Quỹ Lương Văn Can đã có cơ hội làm việc vớTrường Đại học Luật TPHCM trong các năm qua để phổ biến về Học bổng Lương Văn Can dành cho các sinh viên ưu tú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa. Năm nay, Quỹ Lương Văn Can tiếp tục chương trình cấp học bổng này, dành cho 2 đối tượng:

1. Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước (không phân biệt ngành nghề) 

2. Học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 

Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn Quỹ Lương Văn Can sẽ quyết định trao các suất học bổng học phí toàn phần/bán phần (được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học), chi phí nâng cao năng lực ngoại ngữ và sinh hoạt phí (mức phí cố định hàng tháng) cho đến khi ứng viên học hết đại học. Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằngSố lượng học bổng không cố định theo từng năm.

Thông tin chi tiết hơn về quy trình và hồ sơ được cung cấp ở website của Quỹ theo đường link sau: http://www.lvcfund.org.vn/vi/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc.htmlQuỹ cũng đính kèm trong email này bản thông báo thể lệ nộp học bổng (file pdf). Năm nay hình thức đăng ký chuyển thành nộp hồ sơ trực tuyến.

Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 27/07/2018.

Xem thông tin chi tiết thể lệ, điều kiện nhận học bổng tại đây: The le hoc bong LVC trong nuoc 2018.pdf

Top