THÔNG BÁO HỌC BỔNG KOVA NĂM 2018

Xem thông tin chi tiết và các mẫu đơn tại đây:

Thông tin về Học bổng KOVA: 

KP16 - THONG TIN VE GIAI THUONG KOVA LAN THU 16.pdf

Đơn đăng ký tham gia: 

KP16 - Nghi luc - Don dang ki tham gia + Hoan canh gia dinh 240418.doc

Đơn đăng ký tham gia: 

KP16 - Trien vong - Don dang ki tham gia + Ban khai hoan canh gia dinh 240418.doc

Mẫu thư cử của trường: 

KP16 - Mau thu de cu cua truong DH 240418.DOCX

Bên cạnh đó, thông tin đầy đủ về hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website www.kovaprize.com

Hồ sơ nộp về:

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên, phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Số điện thoại: (028) 39400989 - 180. Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/06/2018.

Tổng số phiếu: 0
Top