Thông báo về việc tuyển sinh viên Khoá 43 vào học Lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh viên Khoá 43 vào học Lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh viên Khoá 43 (Khóa tuyển sinh năm 2018) vào học Lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật và ngành Luật như sau:

1. Lớp học, mục tiêu, chỉ tiêu tuyển và quyền lợi của sinh viên

1.1. Các Lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao

a) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh;

b) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị - Luật;

c) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp;

d) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật;

đ) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự - Quốc tế;

e) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp;

1.2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân trình độ đại học hệ chính quy:

a) Có chất lượng cao, nắm vững pháp luật Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế;

b) Có tính sáng tạo, có trình độ lý luận về luật học, có phương pháp tư duy độc lập; có khả năng hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, quản trị nhân sự;

c) Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để phân tích, xử lý các tình huống thực tế;

d) Có trình độ ngoại ngữ để học tập, nghiên cứu và làm việc cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1.3. Chỉ tiêu

a) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật: 40 sinh viên/ Lớp/ Khóa học;

b) Các Lớp khác: 50 sinh viên/ Lớp/ Khóa học.

1.4. Quyền lợi của sinh viên

1.4.1. Quyền lợi chung

- Được học tại các phòng học có máy lạnh, số lượng sinh viên mỗi lớp ít (khoảng 50 người) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được thảo luận nhiều hơn;

- Được học tập, thảo luận bởi các giảng viên có uy tín, có nhiều kinh nghiệm; các chuyên gia bên ngoài Trường có uy tín;

- Được giảng viên hướng dẫn và rèn luyện các kỹ năng thực hành trong quá trình học tập;

- Nếu đạt đủ điều kiện theo quy định của Nhà trường, sinh viên được viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng nước ngoài;

- Được ưu tiên tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế do Nhà trường và các Trường đối tác tổ chức;

- Được ưu tiên xét cho hưởng các loại học bổng do các tổ chức, cá nhân ngoài trường tài trợ;

- Được ưu tiên trong việc giao lưu với giáo sư, luật sư, chuyên gia kinh tế, sinh viên nước ngoài và xét cấp học bổng du học nước ngoài;

- Được ưu tiên khi Nhà trường xét tuyển viên chức.

1.4.2. Quyền lợi cụ thể của từng lớp

a) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh:

- Được học và thực hành tiếng Anh thương mại thông qua việc học tập một số môn chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh;

- Được tham gia các buổi hội thảo do các giảng viên là người nước ngoài, các doanh nhân có uy tín trong nước thực hiện;

- Được học những khóa học ngắn hạn với các giáo sư đến từ các nước phát triển như: Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Singapore .v.v…;

- Được tham gia các cuộc thi do các doanh nghiệp có đẳng cấp quốc tế tổ chức, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh” khi có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và đạt yêu cầu về chuẩn trình độ tiếng Anh quy định đối với từng khóa học.

b) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị - Luật:

- Được học và thực hành tiếng Anh pháp lý và tiếng Anh thương mại thông qua việc học tập một số môn chuyên ngành kinh tế và luật thương mại bằng tiếng Anh và một số môn luật nước ngoài;

- Được học những khóa học ngắn hạn với các giáo sư đến từ các nước phát triển như: Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Singapore .v.v…;

- Được thực hành tư vấn pháp luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp hai bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao: ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh” khi có kết quả học tập của cả 2 Chương trình đều đạt từ loại khá trở lên và đạt yêu cầu về chuẩn trình độ tiếng Anh quy định đối với từng khóa học.

c) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp:

- Được học tiếng Pháp phổ thông, tiếng Pháp pháp lý và tìm hiểu pháp luật Cộng hòa Pháp thông qua một số môn học được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Pháp;

- Được học những khóa học ngắn hạn với các giáo sư đến từ các nước nói tiếng Pháp như: Pháp, Bỉ, Canada .v.v…;

- Được hỗ trợ thông tin về các học bổng của Văn phòng Đại học Pháp ngữ (AUF), học bổng của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp, học bổng của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp;

- Được ưu tiên xét tuyển vào chương trình Thạc sỹ liên kết giữa Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh với các Trường Đại học của Pháp;

- Được giao lưu văn hóa với sinh viên các Trường Đại học thuộc khối Pháp ngữ;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp” khi có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và có chứng chỉ tối thiểu DELF B1.

d) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật:

- Được học tiếng Nhật phổ thông, tiếng Nhật pháp lý và một số môn luật chuyên ngành bằng tiếng Nhật, do các giảng viên Việt Nam và Giáo sư đến từ Khoa Luật - Đại học Nagoya (Nhật Bản) và một số Đại học khác của Nhật Bản giảng dạy;

- Được Trường Đại học Nagoya cấp chứng chỉ tiếng Nhật khi đã tham gia đầy đủ các môn học Luật Nhật Bản;

- Được thực tập pháp luật với các Luật sư Nhật Bản làm việc tại Việt Nam; được thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam là đối tác của doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu văn hóa và trau dồi tiếng Nhật;

- Được thi tuyển học bổng thạc sỹ luật tại Đại học Nagoya sau khi tốt nghiệp; có cơ hội được nhận học bổng của tỉnh Aichi để học tại Đại học Nagoya và làm việc cho các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam;

- Được tham dự các khóa trao đổi sinh viên vào mùa hè tại Nhật Bản;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật” khi có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và có chứng chỉ tối thiểu JLPT 3 (N3).

đ) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự - Quốc tế:

- Được học và thực hành tiếng Anh pháp lý thông qua việc học tập một số môn chuyên ngành luật bằng tiếng Anh và một số môn luật nước ngoài;

- Được học những khóa học ngắn hạn với các giáo sư đến từ các nước phát triển như: Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Singapore .v.v…;

- Được thực hành tư vấn pháp luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao ngành Luật” khi có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và đạt yêu cầu về chuẩn trình độ tiếng Anh quy định đối với từng khóa học.

e) Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp:

- Được trang bị kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật Hành chính - Tư pháp

- Dân sự;

- Được trang bị kỹ năng cần thiết để làm việc trong các cơ quan hành pháp và tư pháp;

- Được thực hành tư vấn pháp luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân chất lượng cao ngành Luật” khi có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và đạt yêu cầu về chuẩn trình độ tiếng Anh quy định đối với từng khóa học.

2. Điều kiện để được vào học Lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

2.1. Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh:

- Sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh đều được nộp đơn đăng ký xét tuyển;

- Trước khi vào học, sinh viên có đơn đăng ký theo học sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh;

- Sau khi có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu (tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC), sinh viên sẽ được sắp xếp học tập ở Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh;

2.2. Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị - Luật:

- Sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị - Luật đều được nộp đơn đăng ký xét tuyển;

- Trước khi vào học, sinh viên có đơn đăng ký theo học sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh;

- Sau khi có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu (tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC), sinh viên sẽ được sắp xếp học tập ở Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Quản trị - Luật.

2.3. Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp:

- Sinh viên trúng tuyển ngành Luật đều được nộp đơn đăng ký xét tuyển;

- Xét tuyển thẳng những sinh viên đã từng học chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc trung học phổ thông và sinh viên trúng tuyển theo Tổ hợp D03 của ngành Luật;

- Ưu tiên xét tuyển sinh viên trúng tuyển theo Tổ hợp A01 và D01 của ngành Luật.

2.4. Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật:

- Sinh viên trúng tuyển ngành Luật đều được nộp đơn đăng ký xét tuyển;

- Xét tuyển thẳng sinh viên trúng tuyển theo Tổ hợp D06 của ngành Luật;

- Ưu tiên xét tuyển sinh viên trúng tuyển theo Tổ hợp A01 và D01 của ngành Luật.

2.5. Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự - Quốc tế; và nhóm các chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp:

- Sinh viên trúng tuyển ngành Luật đều được nộp đơn đăng ký theo học;

- Trước khi vào học, sinh viên có đơn đăng ký theo học sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh;

- Sau khi có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu (tương đương 450 điểm theo chuẩn TOEIC), sinh viên sẽ được sắp xếp học tập ở một trong hai lớp học theo nguyện vọng như sau:

+ Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự - Quốc tế;

+ Lớp đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm các chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp.

3. Kế hoạch sơ tuyển

3.1. Điều kiện: để được xét vào học Lớp chất lượng cao, sinh viên phải:

a) Có đơn đăng ký học;

b) Tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh (chỉ áp dụng đối với lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật và ngành Luật; không áp dụng đối với lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật).

3.2. Thời gian và địa điểm nộp đơn:

a) Thời gian: từ ngày 30/8 đến ngày 06/9/2018;

b) Địa điểm: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, cụ thể:

- Giảng đường C.202: ngày 30/8 và 31/8/2018;

- Phòng Đào tạo (Phòng A.102) hoặc Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế (Phòng A.902): từ ngày 04/9 đến ngày 06/9/2018.

3.3. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh (chỉ dành cho sinh viên đăng ký học lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật và ngành Luật):

a) Thời gian: 15g30' ; chiều thứ 7, ngày 08/9/2018 (sinh viên đến trễ so với thời gian quy định không được vào phòng thi);

b) Địa điểm: giảng đường C.207 và C.302, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

c) Lưu ý: sinh viên đã tham dự kiểm tra trình độ tiếng Anh để xét tuyển vào Lớp chất lượng cao thì không phải tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh để bố trí lớp học Anh văn trong chương trình đại trà.

3.4. Thời gian học chính thức và địa điểm học:

a) Thời gian học chính thức: ngày 17/9/2018;

b) Địa điểm học:

- Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4;

- Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị - Luật và ngành Luật: Tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ bố trí lớp học tại một trong hai cơ sở:

Cơ sở 1: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4; hoặc

Cơ sở 2: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

4. Học phí năm học 2018-2019 và cả khóa học:

4.1. Lớp chất lượng cao ngành Luật (gồm nhóm chuyên ngành Luật Thương mại - Dân sự - Quốc tế; nhóm chuyên ngành Luật Hành chính - Tư pháp; tăng cường tiếng Pháp và tăng cường tiếng Nhật) và ngành Quản trị kinh doanh:

a) Năm học 2018-2019: 42.500.000đ/ năm/ sinh viên;

b) Năm học 2019-2020: 43.750.000đ/ năm/ sinh viên;

c) Năm học 2020-2021: 43.750.000đ/ năm/ sinh viên;

d) Năm học 2021-2022: Sẽ được Nhà trường thông báo sau, khi Đề án tự chủ của Nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2. Lớp chất lượng cao ngành Quản trị - Luật:

a) Năm học 2018-2019: 46.750.000đ/ năm/ sinh viên;

b) Năm học 2019-2020: 48.125.000đ/ năm/ sinh viên;

c) Năm học 2020-2021: 48.125.000đ/ năm/ sinh viên;

d) Từ năm học 2021-2022: Sẽ được Nhà trường thông báo sau, khi Đề án tự chủ của Nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sinh viên có nhu cầu và điều kiện theo học một trong các Lớp thuộc chương trình đào tạo đặc biệt làm đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo) và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102) hoặc Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế (Phòng A.902), khi nhập học./.

--%>
Top