Thông báo về việc thực hiện khảo sát định hướng nghề nghiệp của sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khảo sát định hướng nghề nghiệp của sinh viên

Nhằm nắm bắt được nhu cầu, định hướng nghề nghiệp của sinh viên sắp tốt nghiệp, từ đó có những hoạt động tư vấn phù hợp, tạo cơ hội tiếp xúc giữa sinh viên và đơn vị sử dụng lao động, hỗ trợ sinh viên tìm được nơi thực tập, cũng như tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong năm học 2018 – 2019, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức thực hiện việc khảo sát định hướng nghề nghiệp của sinh viên đang theo học tại trường với các nội dung cụ thể như sau:


1/ Thời gian khảo sát: Từ 01/10/2018 đến 14/10/2018.

2/ Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy khóa 40 và 41, Quản trị - Luật khóa 39 và 40 Trường Đại học Luật TP.HCM.

3/ Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến. Cụ thể:

+ Link khảo sát: Sinh viên truy cập vào web http://htdn.hcmulaw.edu.vn/ hoặc link: https://goo.gl/forms/bswN9fhx5baWiLfH3

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên đề nghị Lớp trưởng các lớp triển khai đến tất cả các sinh viên để thực hiện nghiêm túc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Phòng C104A, trụ sở Nguyễn Tất Thành, điện thoại: 028-39400989 (số nội bộ 180).

Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn,

Website:http://htdn.hcmulaw.edu.vn/, Fanpage: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvahotrosinhvien/ .Top