Thông báo về việc phối hợp hỗ trợ sinh viên thi lấy Giấy phép lái xe môtô hạng A1

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:              /TB-ĐHL                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc phối hợp hỗ trợ sinh viên thi lấy Giấy phép lái xe môtô hạng A1

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nắm rõ luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời kéo giảm tình trạng sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông không có bằng lái xe mô-tô hạng A1. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Trung tâm dạy nghề Saigonbus tổ chức đợt sát hạch lái xe hạng A1 cho sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau:   

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên chính quy Trường Đại học Luật TP.HCM.

2. Thời gian – Địa điểm đăng kí và nộp hồ sơ:

- Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 10/01/2019 ( Thứ 5).

- Địa điểm đăng kí: Sinh viên đến nhận hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM – Phòng C104A, trụ sở Nguyễn Tất Thành.

- Học phí: 440.000đ do Trung tâm dạy nghề Saigonbus thu – đã có chính sách ưu đãi cho sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM (bao gồm: tài liệu, phí khám sức khỏe, lệ phí thi, lệ phí cấp bằng). Nếu thi rớt lý thuyết đóng 40.000đ, thực hành: 50.000đ.

* Hồ sơ đăng ký gồm:

      + Đơn sát hạch lái xe hạng A1

      + Giấy khám sức khỏe.

      + 05 hình 3x4 phông nền xanh (không đeo kính).

      + 01 bản photo CMND/passport (không cần công chứng).

3. Thời gian, địa điểm học - thi:

- Thời gian:

      + Học Lý thuyết: 13h30 chiều ngày 15/01/2019 ( Thứ 3).

      + Học thực hành cảm biến: 14h30 chiều ngày 17/01 hoặc 8h30 sáng ngày 18/01/2019.

      + Thi sát hạch: 7h30 sáng ngày 19/01/2019 ( Thứ 7).

- Địa điểm: Số 66 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

* Lưu ý: Riêng phần học Lý thuyết, nếu số lượng đăng ký từ 50 trở lên sẽ học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Phòng C104A, trụ sở Nguyễn Tất Thành, điện thoại: 028 - 39.400.989 (số nội bộ 180) – anh Phan Nguyên Thanh, sđt: 0907186336

Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn, Website: http://htdn.hcmulaw.edu.vn/,

Fanpage: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvahotrosinhvien/ .

 

Nơi nhận:

- Các lớp CQ (triển khai);

- Lưu VT. QHDN&HTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TT QHDN&HTSV

PHÓ GIÁM ĐỐC

   

 

Nguyễn Thành An
Top